Конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності

Страховые компании повышают стоимость услуг на 20-30%

29.01.2020

ТТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІННОВАЦІЙНІ СТРАХОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» оголошує конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2019 рік.

1.              ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВНИКА

Найменування замовника: ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІННОВАЦІЙНІ СТРАХОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Код ЄДРПОУ 39099398

Місцезнаходження замовника: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, № 81 (літера А)

Контакти замовника: (044) 227 41 92

Дані щодо діяльності та фінансового стану

розміщені у загальному доступі на веб-сайті: http://inte.com.ua

2.            ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЦЕДУРУ

Дата початку подання пропозицій:  03 лютого 2020 року.
Кінцевий строк подання пропозицій: 21 лютого 2020 року.
Дата проведення конкурсу: 28 лютого 2020 року 10:00 год.
Очікувана вартість закупівлі послуги: до 110 000,00
UAH з ПДВ

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ

Вид послуги:

Проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності ТДВ «СК «ІННОВАЦІЙНІ СТРАХОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» за 2019 рік.

Завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності:

-                 надання обґрунтованої впевненості, що приймається і виконується суб'єктом аудиторської діяльності відповідно до вимог Закону та міжнародних стандартів;

-                 проведення аудиту шляхом перевірки фінансової звітності з метою висловлення незалежної думки аудитора про її відповідність в усіх суттєвих аспектах вимогам міжнародних стандартів фінансової звітності та Законів України.

Місце надання послуг: м. Київ

Період, що перевіряється: 2019 рік

Тривалість виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності, яка передбачається у договорі щодо аудиту фінансової звітності: протягом 2020 року, 1 рік

4.              УЧАСНИКИ МАЮТЬ ВІДПОВІДАТИ НАСТУПНИМ ВИМОГАМ:

         мати право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;

         строк діяльності суб'єкта аудиторської діяльності на ринку аудиторських послуг становить не менше 8 років;

         суб'єкт аудиторської діяльності може забезпечити залучення до аудиту сертифікованих аудиторів, які працюють за основним місцем роботи та мають стаж роботи аудитором не менше 3 років;

         мати досвід надання послуг щодо аудиту фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів аудиту;

         не мати стягнень з боку Аудиторської палати України та Ради нагляду за аудиторською діяльністю;

         не мати фактів подання недостовірної звітності фінансовими установами, виявленими органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, що підтверджена аудиторським висновком суб'єкта аудиторської діяльності.

5.              НЕ ДОПУСКАЮТЬСЯ ДО УЧАСТІ В КОНКУРСІ СУБ’ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ:

         не відповідають вимогам Закону України Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність;

         подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію;

         подали до участі у конкурсі пропозицію із порушенням встановлених термінів.

6.               ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСІ ПОВИНЕН МІСТИТИ:

Основні відомості про суб'єкта аудиторської діяльності.

Комерційну пропозицію із зазначенням вартості послуг.

7.               ПОДАТИ ПРОПОЗИЦІЮ МОЖНА ЗА АДРЕСОЮ:

04050, м. Київ, вул. Мельникова, № 81 (літера А)

або електронною поштою е-mail: tdvskist@gmail.com